آلات موسیقی

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

  • ساز دیجیریدو بامبو ۱۲۰ سانتی نقاشی شده

    180,000 تومان

    ساز دیجیریدو بامبو 120 سانتی نقاشی شده .دیجیریدو یکی از سازهای بومی استرالیایی است که امروزه میان نوازندگان جایگاه مهمی…

  • ساز دیجیریدو چوبی ۱۳۵ سانتی نقاشی شده

    750,000 تومان

    ساز دیجیریدو چوبی 135 سانتی نقاشی شده .دیجیریدو یکی از سازهای بومی استرالیایی است که امروزه میان نوازندگان جایگاه مهمی…